Polityka Prywatności

Łukasz Gałuszka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Każdego użytkownika bloga:

www.blog.lukaszgaluszka.pl

obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, która znajduje się pod adresem:

Polityka Prywatności

Podstawowa zasada: Łukasz Gałuszka nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych użytkowników swoich serwisów (bez względu na zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności).

Jeśli nie wyrażasz zgody w związku z obecną Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie zapisywać się na listy mailingowe i nie korzystać z usług oferowanych przez Łukasza Gałuszkę.

Dane Osobowe

W trakcie korzystania z serwisów należących do Łukasza Gałuszki, możesz zostać poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Łukasz Gałuszki w momencie wysyłania komentarzy do artykułów/wpisów  itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Łukasz Gałuszka nie ma możliwości zabezpieczenia osób umieszczających komentarze przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych informacji. Z tego względu dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Blog znajdujący się pod adresem:

www.blog.lukaszgaluszka.pl

stworzyłem po to, aby pomóc użytkownikom w osiągnięciu niezależności finansowej, pokazać w jaki sposób można oszczędzać pieniądze na zakupach oraz pokazać, że samorozwój jest podstawą do osiągania celów. Na blogu tym i w kursach mailowych, podaję istotne informacje i praktyczne rady, których celem jest rozwijanie siebie i swojego biznesu w Internecie w oparciu o konkretne firmy dające taką możliwość.

To, że moja pomoc/rady w niektórych przypadkach okazują się być dużym krokiem naprzód w kwestii budowania wolności finansowej, nie znaczy, że dla każdej osoby będą idealnym rozwiązaniem. Każdy człowiek jest inny i ma zupełnie inne podejście do działania, zupełnie inną mentalność, w związku z czym nie można brać moich porad jako w 100% gwarantujących sukces, bo sukces zależny jest w głównej mierze od osoby, która chce go osiągnąć.

Łukasz Gałuszka nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy na tym blogu. Kupujący powinien powziąć wszelkie środki ostrożności kupując/płacąc za towar/usługę reklamowaną na łamach tego serwisu. Zwracam dużą uwagę na to, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, lecz nie mogę odpowiadać za ich czyny.

Niezapowiedziane Wiadomości

Łukasz Gałuszka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Łukasz Gałuszka rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów, niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Łukasza Gałuszki.