JAK ZAŁOŻYĆ KONTO NA GIEŁDZIE COINDEAL, ZWERYFIKOWAĆ JE...?
HOW TO JOIN COINDEAL EXCHANGE, VERIFY YOUR ACCOUNT...?

ZACZNIJ TUTAJ
START HERE

Rejestracja na giełdzie CoinDeal:
Registration on the CoinDeal exchange:

Kliknij poniższy przycisk i postępuj po kolei, jak jest pokazane w powyższym wideo.
Click a button below and follow an instruction in a wideo above (step by step).

Jak Zweryfikować Konto Na Giełdzie CoinDeal?
How To Verify Your Account On The CoinDeal Exchange? 

Jak Poruszać Się Na Giełdzie CoinDeal?
How To Navigate Through The CoinDeal Exchange Interface? 

Jak Zasilić Konto Na Giełdzie CoinDeal?
How To Add Funds To Your Account On a CoinDeal Exchange? 

Jak Przelać Kryptowalutę z Portfela FN Wallet Na Giełdę  CoinDeal?
(FN Wallet dostępny jest tutaj https://fnwallet.com dla zarejestrowanych użytkowników FutureNet)
How To Transfer a Cryptocurrency From FN Wallet To CoinDeal Exchange?
(FN Wallet is available here https://fnwallet.com only for registered FutureNet members) 

Jak Przelać Kryptowalutę FuturoCoin z Giełdy CoinDeal na FN Wallet?
(FN Wallet dostępny jest tutaj https://fnwallet.com dla zarejestrowanych użytkowników FutureNet)
How To Transfer FuturoCoin Cryptocurrency CoinDeal Exchange To FN Wallet?
(FN Wallet is available here https://fnwallet.com only for registered FutureNet members) 

Jak Kupować, Wymieniać i Sprzedawać FuturoCoin Na Giełdzie CoinDeal?
How To Buy, Sell Or Exchange FuturoCoin Cryptocurrency On The CoinDeal Exchange?

Jak Zarabiać Kryptowalutę FuturoCoin (FTO) Bezpłatnie?
How To Make FuturoCoin (FTO) Cryptocurrency For Free?

PAMIĘTAJ! Inwestycje w jakiekolwiek instrumenty finansowe, wiążą się z ryzkiem utraty własnych pieniędzy.
Ta strona nie jest poradnikiem inwestycyjnym itp. Znajdziesz tutaj przydatne instrukcje głównie odnośnie poruszania się na giełdzie kryptowalut CoinDeal - natomiast decyzje dotyczące tego, czy kupować/sprzedawać kryptowaluty - musisz podjąć samodzielnie, pamiętając o ryzku!

REMEMBER! Investments in any financial instruments are connected with the loss of own money.
This site is not an investment guide etc. You will find here useful instructions mainly connected with the CoinDeal cryptocurrency exchange - but the decisions on whether to buy / sell cryptocurrencies - you have to take it yourself, remembering about the risk!

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2018 - BLOG Łukasz Gałuszka

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.